נתנאל סלע
A
A
A
A
יצירת קשר
שילחו הודעה ונציג יחזור אליכם בהקדם
שאלות אזרחי מסחרי

שאלות אזרחי מסחרי

שאלות אזרחי מסחרי

היה לי סכסוך עם אדם מסוים. הסכסוך הסתיים בפשרה. האם יש דרך שבאמצעותה אוכל לדאוג שהצד השני לא יחזור בו מההסכמות שהתקבלו?
כן. הינך רשאי לפנות לבימ"ש על מנת שייתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה. פס"ד שכזה יהיה פסק דין לכול דבר ועניין, ואף ניתן יהיה לאוכפו בדרכים המקובלות על פי חוק.
אני מעוניין להגיש תביעה. כיצד עליי לעשות זאת?
תביעה בסכום נמוך יחסית של עד 33,800 ₪ ניתן להגיש בבית משפט לתביעות קטנות. בהליך זה לא ניתן להיות מיוצג ע"י עורך דין, ולרוב בתי המשפט גם לא יהיו מחויבים לסדרי הדין. תביעות העולות על הסכום האמור ניתן להגיש בבית משפט שלום או בבית משפט המחוזי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, לרבות סדרי הדין המתאימים כגון: סדר דין רגיל, סדר דין מקוצר, או סדר דין מהיר ועוד. בהליכים הללו ניתן ואף כדאי להיות מיוצג ע"י עורך דין שכן סדרי הדין והפרוצדורות מורכבות. חבל יהיה שאדם יפסיד את יומו בבית המשפט, ולו בשל ליקויים טכניים.
אני מעוניין לתבוע בתביעה קטנה , ומעוניין להיות מיוצג ע"י עורך דין?
בעיקרון אי אפשר להיות מיוצגים בתביעה קטנה ע"י עורך דין. אלא אם כן, בית המשפט התיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. מנגד, אדם יכול להיות מיוצג ע"י אדם אחר שהינו מיופה כח, ובלבד שאין מדובר בתחום עיסוקו הקבוע של המייצג (כגון: עו"ד) ושהייצוג אינו נעשה בתמורה.
בבעלותי חברה, האם אני יכול לתבוע לקוח בתביעה קטנה?
ככלל חברה אינה יכולה לתבוע בבימ"ש לתביעות קטנות, אלא אם כן מדובר בתביעה שכנגד (וגם התביעה שכנגד יכולה להיות אך עד לגובה 33,800 ₪ בלבד.
האם ניתן לערער על פס"ד שניתן בתביעה קטנה ?
בתביעה רגילה מוקנית לאדם זכות ערעור. בתביעה קטנה ניתן יהיה לערער, אך יש צורך בקבלת רשות מפורשת מבית המשפט.
כרגע בונים מול הבית שלי מבנה, ואני מעוניין לעצור את הבנייה, מכיוון שלדעתי היא נעשית שלא כדין?
עליך להגיש תביעה לביהמ"ש על כך שהבנייה נעשית שלא כדין, ובמסגרת התביעה לעתור לקבלת צו מניעה זמני.
אני מעוניין לתבוע בסכום של 4,000,000 ₪, אולם האגרה שאני נדרש לשלמה גבוהה מאוד. מה עליי לעשות?
כידוע, תביעה מעל 2,500,000 הינה בסמכותו של בית המשפט המחוזי. במקרה שכזה, ניתן יהיה שלא לתבוע על כל הסכום, אלא רק על חלקו, דבר שיוזיל את גובה האגרה. חשוב לציין, כי לא ניתן לתבוע סעד אחד מס' פעמים, ולכן למעשה התובע בהקטנת סכום התביעה, מוותר למעשה על היתרה שלא תבע.
אני נמצא כרגע במשפט, ובית המשפט לוחץ עליי לסיים בפשרה. האם הוא רשאי לעשות כן?
בית המשפט אינו יכול לכפות עליך פשרה. פשרה יכול להתבצע אך ורק בהסכמת הצדדים, וזאת ע"פ סעיף 79א.יש לציין כי אם הושגה הסכמת הצדדים לכך, ביהמ"ש רשאי לפסוק לאו דווקא לפי הראיות והעדויות שמונחות לפניו, אלא אף בצורה שנראית לו הצודקת ביותר.חשוב לציין כי במקרה של פסיקה לפי 79א יהיה מאוד קשה לערער על פסיקת ביהמ"ש.
הייתי בבוררות, והבורר נתן פסק בורר כנגדי. האם אני יכול לעשות דבר כלשהו ?
לפי תיקוני הדין האחרונים, עומדות בפניך מספר אפשרויות:
האפשרות הראשונה היא לבקש מהבורר או מבית המשפט לתקן את פסק הבורר, אולם ניתן לעשות כן רק בדברים שאינם מהותיים.
אפשרות נוספת היא לבקש לבטל את פסק הבורר, אולם גם במקרה שכזה עילות הביטול הינן מצומצמות ביותר.
אפשרות שלישית היא, לערער על פסק הבורר, אולם יש לבדוק תחילה, אם הוסכם בין הצדדים על אפשרות שכזו.
מה ההבדל בין בוררות לגישור ?
מדובר בשני הליכים שונים בעלי מאפיינים שונים. בהליך בוררות, לבורר יש סמכויות רבות, והוא אף יכול להכריע בניגוד לדעת הצדדים. לעומת זאת, בהליך הגישור אין למגשר את מכלול הסמכויות הנתונות לבורר בהליך הבוררות, והמגשר אינו יכול לכפות על הצדדים דבר. ההליך עצמו וכל ההתנהלות במסגרתו נעשים אך ורק בהסכמת הצדדים. כמו כן, במידה והליך הגישור לא צלח, הדברים שנאמרים בין הצדדים במסגרתו ובמהלכו לא ישמשו את הצדדים בבית המשפט.
אחרי כמה זמן אני יכול עדיין לתבוע ? מהי תקופת ההתיישנות ?
הדבר תלוי בסוג התביעה. ונביא להלן מס' דוגמאות:התיישנות של תביעה אזרחית היא בד"כ 7 שנים.התיישנות של פסק דין היא 25 שנה. התיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים. התיישנות לפי חוק הגנת הפרטיות היא שנתיים. התיישנות בתביעת מקרקעין תלויה בסוג המקרקעין ובשאלות האם המקרקעין הינם מוסדרים (רשומים בפנקס השטרות ולעיתים גם פנקס הבתים המשותפים) והאם הם נרשמו במרשם המקרקעין (בטאבו) או לא. לגבי מקרקעין מוסדרים- אין התיישנות, כאשר מדובר במקרקעין מוסדרים שלא נרשמו- ההתיישנות היא 25 שנה, וכאשר מדובר במקרקעין ללא מוסדרים- ההתיישנות היא 15 שנה.
ישנם 2 גורמים שונים שטוענים כנגדי על סכום כסף שנמצא בידי ואני חושש כי אם אשלם לאחד מהם, יתבע אותי השני ולהיפך. מה עליי לעשות ?
במקרה שכזה עליך לפנות לביהמ"ש בהליך מיוחד שנקרא טען ביניים, במסגרתו בית המשפט ישמע את הצדדים, ויכריע למי עליך להעביר את הכסף, וכן ייתן לך הגנה מתביעות מהצד השני.
אני רוצה לתבוע אדם כלשהו בגין חוב שלטענתי הוא חייב לי. חששי הוא, שברגע שהוא יידע שאני רוצה לתבוע אותו, הוא עלול להבריח את הכסף. מה עליי לעשות ?
באפשרותך להגיש בקשה לסעד זמני באופן מיידי, אך יהיה עליך להגיש לא יאוחר מ-7 ימים כתב תביעה לביהמ"ש.
האם מה שאני מספר לעורך הדין שלי, עלול באיזה שהוא שלב, לעמוד לי לרועץ?
חיסיון עורך דין - לקוח הינו חיסיון מוחלט ואינו ניתן להסרה, אפילו לא ע"י בית משפט. לכן, אל לך לחשוש ועצתי לך היא כי תשתף את עורך דינך בכל הדברים הרלוונטיים לעניינך בכדי שניתן יהיה ליתן לך את השירות המיטבי.
עורך הדין שלי הוא גם סוכן ביטוח. האם הוא יכול לטפל לי בתביעה כנגד חברת הביטוח בה אני מבוטח ?
אסור לעורך הדין לעסוק בעיסוק אחר, בו עלול להיגרם ניגוד אינטרסים. ולכן אסור יהיה לעורך הדין לייצג אותך ולתבוע את חברת הביטוח שהוא ביטח אותך בה.
בטעות נתתי לפני מס' שנים כסף לאדם הלא נכון. אותו אדם לקח את הכסף, השקיע אותו, והרוויח עליו ממון רב. האם אני זכאי ליהנות מהרווחים שהוא השיג בכספי שלי ?
אתה בהחלט זכאי לאותם רווחים, וזאת מדין "עשיית עושר ולא במשפט". היינו, אותו אדם שהתעשר בזכות כספים שלא כדין, אינו זכאי ליהנות מכספים אילו.
גם לכם יש שאלה?
כתבו לנו ונחזיר לכם תשובה בהקדם

כל המידע המוצג באתר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית, מכול סוג שהוא. האתר ו/או בעל האתר ו/או עורך האתר ו/או כל מאן דהוא שיש לו נגיעה כלשהיא לאתר זה,  אינם נושאים באחריות מקצועית ו/או משפטית,  כלשהי כלפי הקוראים ו/או הגולשים, ו/או המשתמשים באתר, והנסמכים על הכתוב באתר, ואלה נדרשים לקבל ייעוץ מקצועי ו/או משפטי לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים והכתובים באתר.