נתנאל סלע
A
A
A
A
יצירת קשר
שילחו הודעה ונציג יחזור אליכם בהקדם
שאלות חברות/תאגידים

שאלות חברות/תאגידים

שאלות חברות/תאגידים

האם ישנן כמה סוגי תאגידים?
בודאי שכן, ונמנה כמה מהם:
חברה – התאגדות שנרשמה כדין ברשם החברות.
אגודה שיתופית – תאגיד המוקם לצורך שיתוף כוחות עבודה על בסיס של שיוויון (קיבוץ).
עמותה – תאגיד שמטרתו אינה לצורך עשיית רווחים.
שותפות – קבוצת בני אדם המנהלים יחדיו עסק לשם הפקת רווחים.
מה זה "בעל מניה" בחברה?
מניה משקפת זכות בחברה המקנה חלק מן הבעלות בחברה. בעל מניה בחברה הוא אדם שיש לו בעלות יחסית על החברה, לפי החלק היחסי של המניה שלו.
מה זה דירקטור ?
דירקטור הוא חבר במועצת המנהלים של החברה. הדירקטוריון מפקח על עבודת המנכ"ל ועל ביצועי החברה.
מה האחריות של הדירקטורים ?
דירקטור הוא נושא משרה, ולכן חלים עליו החובות החלים על נושאי משרה ע"פ מה שנקבע בחוק החברות. בין היתר, חלה עליו חובת הזהירות – חובה זו תטיל אחריות אישית על דירקטור שהתרשל בתפקידו ע,פ עוולת הרשלנות. כמו כן, חלה עליו חובת האמונים – על הדירקטור להימנע מניגוד עניינים בין ענייניו האישיים לבין טובת החברה. וכן להימנע מניצול הזדמנויות לצרכיו האישיים, ולנהוג בתום לב ולטובת החברה.
מי רשאי להקים חברה ?
כל אדם רשאי להקים חברה, ובלבד שמטרותיה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות, ואינן נוגדות את תקנת הציבור.
האם אדם אחד יכול להקים חברה, או שמא נדרשים לכך מס' אנשים ?
אדם אחד בלבד יכול להקים חברה. לגבי הקמת אגודה שיתופית צריך מס' מינימאלי של 7 בני אדם, להקמת עמותה צריך מס' מינימאלי של 2 בני אדם, ולקמת שותפות צריך מס' מינימאלי של 2 בני אדם.
אני הולך להקים חברה. נאמר לי שעליי לכתוב תקנון. מהו תקנון ומה עליו לכלול, והאם יש חובה כלשהיא בדבר הפרטים שחייבים להיות בתקנון?
תקנון הוא המסמך המרכזי של החברה, והוא למעשה מהווה הסכם בין בעלי המניות לבין החברה.
להלן פרוט האלמנטים שחובה לכלול בתקנון:
מטרות החברה – יכול שיירשם גם כל מטרה חוקית.
פרטים בדבר הון המניות הרשום
פרטים בדבר הגבלת אחריות- היינו האם אחריותם של בעלי המניות מוגבלת.
האם מספיק תקנון ע"מ להקים חברה ?
ע"מ להקים חברה נדרשים הדברים הבאים: 1. עותק של התקנון. 2. הצהרת דירקטורים ראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים בחברה. 3. הצהרת בעלי מניות ראשונים. 4. הודעה בדבר מענה הרשום של החברה.
מה זה חברה בע"מ ?
חברה בע"מ היא חברה שאחריות בעלי המניות שלה מוגבלת באופן המפורט בתקנון החברה. מטרתה של חברה שכזו היא ליצור סוג של חיץ בין בעלי המניות, לבין החברה מבחינת האחריות לפעולות החברה.
מה זה הרמת מסך ?
כפי שראינו בשאלה הקודמת בחברה בע"מ יש מסך, קרי חיץ, בין החברה לבעלי מניותיה. הרמת מסך, היא הליך משפטי שנועד למנוע שימוש לרעה בעיקרון האישיות הנפרדת. בהרמת מסך בעצם גורמים לייחוס החוב של החברה לבעלי המניות, כאשר בעלי המניות ניצלו את שליטתם בחברה, ודאגו לתועלתם האישית על חשבון טובת החברה.
אני בעל מניות בחברה, ובעל מניות אחר בחברה פוגע בחברה, ומרוקן אותה מנכסיה. מה עליי לעשות ?
אתה רשאי להגיש תביעה נגד אותו בעל מניות. אם אתה חושב שאותו בעל מניות גם גרם נזק לחברה, אתה רשאי להגיש גם תביעה נגזרת.
מה זה תביעה נגזרת ?
תביעה נגזרת היא תביעה שמגיש בעל מניות עבור או בשם בעלי המניות נגד מנהלים ופקידים של החברה הנתבעת, שפעלו נגד האינטרסים של בעלי המניות.
2 בעלי מניות בחברה ערכו בניהם הסכם הצבעה. האם מותר להם לעשות הסכם שכזה ?
הם אכן רשאים לערוך הסכם שכזה, אולם בכפוף לחובת ההגינות, חובת תום הלב, וחובת האמון.
אני בעל חברה, והחברה בהתדרדרות. אני מפחד מפני פנייה של נושים לביהמ"ש בבקשת פירוק. מה עליי לעשות ?
ניתן לפנות לביהמ"ש שייתן צו להקפאת הליכים. ביהמ"ש ייתן צו שכזה אם ייווכח כי הדבר יסייע לגיבושה של תוכנית הבראה. יש לציין כי תוקפו של צו הקפאת הליכים הוא עד 9 חודשים.
מה זה איגרת חוב (אג"ח)?
איגרת חוב היא מסמך המעיד על התחייבות כספית של החברה כלפי המחזיק באיגרת החוב. השימוש באיגרות חוב משמש למעשה כדרך להלוואות של החברה מהציבור. באיגרת נקבעים התנאים למועד ההחזר, גובה הריבית, וכו'.
מה הם ההבדלים בין בעל מניות למחזיק באג"ח?
ישנם מספר הבדלים בין בעל מניות למחזיק אג"ח. ראשית, בעל מניה לוקח חלק בקבלת ההחלטות בחברה, לעומת זאת בעל אג"ח אינו מעורב בהחלטות החברה. שנית, בעל אג"ח המעוניין לאכוף את תשלום האג"ח, יכול לפנות ולבקש כינוס נכסים לחברה, לעומת בעל מניות שיש כלפיו חוב של החברה, יכול להגיש בקשה לפירוק החברה. כמו כן, אג"ח הוא נושה מובטח לעומת בעל מניה שהוא האחרון ברשימת הנושים.
גם לכם יש שאלה?
כתבו לנו ונחזיר לכם תשובה בהקדם

כל המידע המוצג באתר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית, מכול סוג שהוא. האתר ו/או בעל האתר ו/או עורך האתר ו/או כל מאן דהוא שיש לו נגיעה כלשהיא לאתר זה,  אינם נושאים באחריות מקצועית ו/או משפטית,  כלשהי כלפי הקוראים ו/או הגולשים, ו/או המשתמשים באתר, והנסמכים על הכתוב באתר, ואלה נדרשים לקבל ייעוץ מקצועי ו/או משפטי לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים והכתובים באתר.